เอกสารดาวน์โหลด 2016

เอกสารดาวน์โหลด 2016

ลำดับที่

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

1 รายละเอียดโครงการ Thailand Local Government Summit 2016 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 กำหนดการ Thailand Local Government Summit 2016 ห้องสัมมนาใหญ่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 แบบลงทะเบียนโครงการ Thailand Local Government Summit 2016 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
4 ปาฐกถา 2   Local Government ’s role in fostering national productivity and innovation ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คลิกเพื่อดาวน์โหลด
5 ปาฐกถา 3  PartII   Bangkok Future City of Green Environment, Social Innovation and Business Growth กรุงเทพมหานคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6 ปาฐกถา 4   From eBidding & eM arket to What’s Next The reform of local government procurement proces อบรมบัญชีกลาง คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
7 ปาฐกถา 5 Digital Local  Government, support from Central Government; Progress and Dr.Sak คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 Debate เสวนา   Challenges in realizing Digital Transformation ดร.วิษณุ  ตัณฑวิร คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9 Education4.0  “เทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่เพื่อชุมชน” บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 UdonThaniSmartCityMode l_เทศบาลนครอุดรธานี คลิกเพื่อดาวน์โหลด
11 กรณีศึกษา 2  “IT Digital Literacy for Loca l Government บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คลิกเพื่อดาวน์โหลด
12 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน_อบจ.สงลา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
13 ชุมชนดิจิทัล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คลิกเพื่อดาวน์โหลด